Kjøtt fra Gulli gård

imageVi er opptatt av dyrevelferd! Dyrene på Gulli skal leve et trygt, godt og naturlig liv. Vi ønsker å bidra til at flere skal få et bevisst forhold til hvor kjøttet kommer fra.

Høsten 2017 vil vi ha noe lammeslakt til salgs. Et lam av gammelnorsk spælsau har vanligvis en slaktevekt på 8-20 kg. Pris pr. kg er 135,- for ferdig oppdelt lam.

Send en epost til carlf@gulligard.no dersom du er interessert i lammekjøtt fra Gulli. Jo tidligere du bestiller jo større sjanse er det for å få. Levering rundt uke 40-42.

Er du interessert i hel eller halv Gulligris har vi noen få av det også. Levering uke 40-42. Pris er 100,- per kg ferdig oppdelt. Send en epost til carlf@gulligard.no dersom du er interessert.